Arbejdserfaring, uddannelser og kurser

2007

– Underviser i babymotorik, babymassage og fødselsforberedelse i Hadsten og Randers

2008

– Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, Randers

2008 – 2009

– Motorikuddannelsen, DGI
– Pædagog i Ørneborgen (integreret institution), Lystrup

2011 – 2012

– Pædagog i Møllehaven (SFO, børnehave, dagpleje) og idrætslærer, Grenå

Forår 2012

– 15 dages kursus i Arbejdet som dagplejer, Aalborg
– 5 dages kursus i Leg med sprog, Viborg
– 2 x 1 dags kursus i Grønne Spirer (På jagt i krible-krable-land / Naturekspedition for de 0 – 3 årige)
– Førstehjælp for dig der har ansvaret for børn, Randers

01.08.12: Byskovens Dagpleje åbner, Hadsten, Favrskov Kommune

– Spring ud i Naturen, pilotprojektgruppe, Grønne Spire


– Modul 1, 2, 3 og 4 på Naturguideuddannelsen, Dansk Naturfredningsforening. Uddannet Naturguide.


– Psykiske lidelser hos børn og unge (adhd, ocd, spiseforstyrrelser, angst og depression), Folkeuniversitetet Aarhus, 12 timer


– Flere Grønne Spirer kurser

– Sensitive børn, Lola Jensen, 5 timer


– Forstå dit barn (styrk dit barns karakter, hvordan lærer børn at forstå andre mennesker, særligt sensitive børn) Folkeuniversitetet Aarhus, 6 timer


– Børn og Natur, Sosu skolen i Århus 46 timer


– Hjælpetrænerkursus Taekwondo

– Førstehjælp til babyer og små børn, Dansk Røde Kors 30 timer