Godkendelse og tilsyn

En privat dagpleje skal have godkendt de fysiske rammer, dvs. både ind og ude ift. sikkerhed på lige fod med en kommunal dagpleje.

Favrskov Kommune fører ligeledes tilsyn med den private dagpleje ca. en gang i kvartalet, og dette er både anmeldte og uanmeldte besøg.

Ved børn fra nabokommuner er det Favrskov Kommune der fører tilsyn med disse børn.

Klik her for Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning §80 (eksternt link).