Læreplaner

Jeg arbejder ud fra at give børnene en tryg hverdag med udfordringer og udvikling. Hverdagen bliver tilpasset hvert enkelt barn, så dette får mulighed for at udvikle sig ud fra sine egne behov og i sit eget tempo, men samtidig indgå i en gruppe.

De 6 læreplaner som de kommunale dagplejere i Favrskov arbejder efter, er også dem jeg arbejder efter, på følgende måde:

Krop & bevægelse

 • Opfordrer til bevægelse og er selv med i legene.
 • Børnene er med til at vælge og udbygge lege og bevægelser.
 • Vi udforsker forskellige underlag (græs, bark, skovbund, fliser, vandpytter) – og gerne med bare tæer om sommeren.
 • Vi øver finmotorik når vi leger med perler, tegner og maler, bygger med klodser, spiser selv, fanger myrer og plukker små blomster og bær.
 • Vi øver grovmotorik når vi hopper og danser, balancerer og gynger, kaster med bolde, kører på scootere og triller ned af bakkerne.

Barnets egen personlige udvikling

 • Tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra færdigheder og kompetencer og ikke alder.
 • Støtter og fremmer barnets selvværd ved at se det som det er, og værdsætte det for dette.
 • Giver barnet selvtillid og troen på at det kan.
 • Lærer barnet selvhjulpenhed og at udføre korte beskeder.
 • Stiller krav og sætter grænser.
 • Lærer barnet at alle følelser er tilladte og hjælper med at komme ud med dem på en hensigtsmæssig måde.

Naturen og naturfænomener

 • Vi er ude hver dag og oplever årstidernes og vejrets skiften.
 • Lader barnet være nysgerrig og bruge alle sine sanser ved at røre, dufte, se, smage og lytte.
 • Lærer barnet respekt og omsorg for dyr og naturen.
 • Vi giver til og tager fra naturen (fodrer dyr og sår nye planter – vi høster og samler bær, kogler, blade mv.).

Sociale kompetencer

 • Lærer børnene at vi er forskellige, at forskellighed er en god ting og at behovene for den enkelte er forskellige.
 • Hjælper og støtter børnene til selv at løse konflikter.
 • At jeg som voksen er en tydelig rolle- og identifikationsmodel ift. at vise omsorg for andre, at dele og vente på tur.
 • Inddrager børnene i at hjælpe til med borddækning og oprydning, at holde fødselsdag for andre og komme med forslag til aktiviteter, for på den måde at blive en del af fællesskabet.
 • Opfordrer de store til at hjælpe de små.

Sprog

 • Sætter ord på de ting vi ser, gør og oplever.
 • Synger, læser, rim og remser, laver sjove ansigter, suger og puster.
 • Hjælper barnet med at finde ord og sætte ord på dets følelser.
 • Fortæller forældrene om dagen så de hjemme kan fortsætte samtalen og fastholde indtrykkene.

Kulturelle udtryksformer

 • Lærer og afholder danske traditioner
 • Snakker om andre kulturer, andre sprog, andre lande, vilde dyr mv.
 • Stifter bekendskab med forskellige kulturelle udtryksformer i form af at tegne, male, lege med ler og trylledej mv.
 • Bygger med klodser og laver sandslotte
 • Spiller musik
 • Tager på biblioteket, i kirken, på gårdbesøg og til arrangementer
 • Lærer bordskik og madkultur
 • Lærer at hjælpe til i dagligdagen som f.eks at dække bord

Og alt dette bliver bygget op omkring grundstenene i Bykovens Dagpleje som er tryghed og omsorg:

 • Tid til at lære hinanden og huset at kende ved opstart, før vi tager på ture.
 • Ingen tvungen legestue hver uge i for små lokaler med for mange børn.
 • Ingen gæstebørn eller fremmed gæstedagpleje.
 • Masser af fysisk kontakt som knus, holde i hånd, sidde på skødet og lave tumlelege.
 • En genkendelig og forudsigelig dagligdag med faste spise- og sovetider.
 • Gensidig respekt, tillid og troværdighed både mellem mig og børnene samt i forældresamarbejdet.
 • Masser af tid til de rolige stunder som tidlig morgenaflevering, ved spisning, pusletid og putning.