Selvstændig vs. kommunal

Hvorfor er det flere og flere kommunale dagplejere siger deres job op og bliver selvstændige?

Flere og flere kommunale dagplejere vælger at sige deres job op for at blive selvstændige. Mange kommuner skal spare, og er dermed måske nødt til at afskedige ansatte. Dette er en stor stressfaktor, også for dagplejere, for en fyring kan komme pludseligt og det er ofte svært at vide om man er i riskozonen eller ej.

Langt de fleste vælger dog at sige op for at få mere frihed. De oplever at det kommunale system er låst i meget faste rammer, hvor de som selvstændige dagplejere får mere frihed i dagligdagen og dermed mere overskud og bedre mulighed for at tilgodese hvert enkelt barn og dets familie.

Hvorfor er det flere og flere forældre vælger selvstændig dagpleje frem for den kommunale?

Hos den selvstændige dagplejer er der tæt kontakt mellem forældre og dagplejeren, så forældrene er sikre på at det der foregår i hverdagen lever op til de ønsker, krav og forventninger de må have.

Mange forældre vil gerne selv vælge deres dagpleje og vælger ud fra de værdier og holdninger som dagplejeren arbejder ud fra. Derudover er det vigtigt at kemien passer.

Hvad er det de selvstændige dagplejere kan tilbyde som de kommunale ikke kan?

Selvstændige dagplejere har frie hænder, hvilket gør at de har mulighed for at se det enkelte barn som det er i stedet for ud fra kommunale skemaer.

Vi har ingen forstyrrende gæstebørn, der ikke kender dagplejeren, de faste børn eller huset, og som derfor kræver meget mere opmærksomhed og gør at de faste aktiviteter og ture ud af huset må aflyses.

Derudover ses det ofte at ved at der ikke er gæstebørn er de faste børn ikke så tit syge, da de ikke hele tiden bliver udsat for nye børn med nye bakterier.

Den selvstændige dagpleje har ikke tvungen legestue hver uge, men mødes efter børnenes behov og lyst.

Forældresamarbejdet i den selvstændige dagpleje er meget vigtig. Da dagplejeren har frie hænder, er det vigtigt at børn og forældre er trygge ved den måde hun arbejder på. Værdigrundlag og fokusområder skal forældrene være enige med dagplejeren om, og dokumentationen over for forældrene bliver også prioriteret højt.

Den selvstændige dagplejer bestemmer selv sine arbejdstider i samarbejde med forældrene. Derfor er det meget vigtigt at forældrene giver besked hvis der ændres i arbejdstider, så åbningstiderne kan indrettes så de passer alle forældre bedst muligt.

Hvad er minusserne ved den selvstændige dagpleje?

Den selvstændigedagpleje har ingen gæstedagpleje. Dvs. at hvis dagplejeren bliver syg, skal forældrene selv finde alternativ pasning (flexjobbe, bedsteforældre eller andet).

Dog er sygefraværet blandt selvstændige dagplejere langt under de kommunales, da vores lille ‘butik’ ikke vil kunne køre rundt uden at vi bliver valgt til af forældre – og hvem vil vælge en der ikke er stabil eller syg hele tiden?

Det kan dog ske at dagplejeren bliver syg, vi er jo kun mennesker, men det sker heldigvis sjældent.

I ferier og ved kurser skal i også selv finde alternativ pasning, men jeg har valgt at lægge de fleste af ferierne i skolernes ferier, så hvis man alligevel har børn i børnehave / skole, vil man sikkert holde fri disse uger alligevel.

Både ferie- og kursusdage vil blive meldt ud i meget god tid, så i som forældre har mulighed for at finde alternativ pasning.